Formularz zgłoszeniowy na BEZPŁATNE spotkanie szkoleniowe 
„Bioróżnorodność szansą dla regionu”

 

Proszę wybrać rodzaj szkolenia:

Dane dotyczące szkolenia:

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko

Nazwa i adres instytucji
(w przypadku szkoleń dla mieszkańców należy wpisać powiat / gmina)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail (wymagane)

Procedura rejestracyjna:
  1. Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić on-line lub pobrać plik w wersji word (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA URZĘDNIKÓW) i wypełniony przesłać drogą elektroniczną na adres d.chmiel@ksi.org.pl 
  2. Uczestnicy, którzy prześlą poprawnie wypełniony formularz zostaną powiadomieni mailem o wpisaniu na listę uczestników.
  3. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia zostaną przesłane do uczestników najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  4. Z jednej placówki może zgłosić się więcej niż jedna osoba, w takim przypadku należy przesłać oddzielne formularze dla każdej z osób.
  5. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek podczas szkolenia.
  6. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  7. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane (zgodnie z Ustawą   z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wyłącznie na potrzeby realizacji projektu „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej”.