Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu „Powrót do przyszłości”. Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej termin konkursu został wydłużony do dn. 30.11.2016. Wszystkie pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

TREŚĆ REGULAMINU POBIERZ TUTAJ >>> REGULAMIN KONKURSU 15 06 2016