Społeczeństwo
TEGOROCZNE ROZLEWISKA KORZYSTNE DLA BIEBRZAŃSKICH BAGIEN

TEGOROCZNE ROZLEWISKA KORZYSTNE DLA BIEBRZAŃSKICH BAGIEN

Duże tegoroczne wiosenne rozlewiska korzystne dla biebrzańskich bagien. Pojawiły się tam pierwsze ptaki zwiastujące wiosnę. Poprzednie lata nad Biebrzą były oceniane przez pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego, jako suche.
Trzy parki narodowe i województwo kujawsko-pomorskie będą edukować społeczności obszarów chronionych

Trzy parki narodowe i województwo kujawsko-pomorskie będą edukować społeczności obszarów chronionych

Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie zostały beneficjentami unijnego poddziałania 2.4.5c. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci im w sumie prawie 5 mln zł dotacji na edukację społeczności obszarów chronionych. Koszt całkowity realizowanych projektów wyniesie przeszło 8 mln zł. W zeszłym tygodniu NFOŚiGW, jako instytucja wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura...
NFOŚiGW: od 1 marca nabór wniosków na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi

NFOŚiGW: od 1 marca nabór wniosków na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. O dotacje i pożyczki można starać się od 1 marca do 15 grudnia br. Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z...
Jakie są perspektywy upowszechnienia w Polsce transportu elektrycznego? Eksperci dyskutowali o tym w NFOŚiGW

Jakie są perspektywy upowszechnienia w Polsce transportu elektrycznego? Eksperci dyskutowali o tym w NFOŚiGW

Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska – konferencja pod tym hasłem odbyła się w piątek 17 lutego 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Debata specjalistów stanowiła nawiązanie do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą kilka dni wcześniej przyjęła Rada Ministrów. Jednym z podstawowych elementów tego dokumentu jest plan rozwoju w Polsce...
Musimy widzieć w środowisku to, co pozornie niewidoczne

Musimy widzieć w środowisku to, co pozornie niewidoczne

Informatyka będzie odgrywała coraz większą rolę w ochronie środowiska. Musimy tylko nauczyć się opisywać zjawiska występujące w przyrodzie za pomocą odpowiednich modeli matematycznych i powiązanych z nimi algorytmów – mówi Maciej Kocięcki, dyrektor rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) w Orange Polska.
Ekspert: drzewa w miastach mogą tworzyć enklawy czystego powietrza

Ekspert: drzewa w miastach mogą tworzyć enklawy czystego powietrza

Gęsto zadrzewione parki i skwery mogą stworzyć w warunkach miejskich enklawy niemal pozbawione szkodliwych pyłów obecnych w atmosferze – mówi PAP ekolog roślin, dr hab. Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zimą walkę ze smogiem ułatwią rośliny iglaste. „Ich igły są często pokryte grubą warstwą wosku, która działa jak lep na cząstki pyłów” –...
Bieliki rozpoczynają okres lęgowy

Bieliki rozpoczynają okres lęgowy

W Lubuskiem w większości rewirów lęgowych bielika potwierdzono tokujące ptaki, które naprawiają stare gniazda lub budują nowe. Niebawem samice złożą w nich jaja. Przyrodnicy szacują, że na Ziemi Lubuskiej żyje około 90 par lęgowych tych drapieżników. „Wystarczy pojechać nad większe jezioro lub w okolice stawów rybnych w rejonie Pszczewa, Skwierzyny, Lubniewic, Dobiegniewa, Kłodawy czy Krosna...
Edukacja Naturalna

Edukacja Naturalna

Egzystencja człowieka w ogromnej mierze uzależniona jest od świata przyrody. Każdy z nas powinien mieć tego świadomość, aby nie dopuścić do degradacji środowiska naturalnego. Ogromną rolę pełni tutaj świadomość pokoleniowa. Przekazywanie z pokolenia na pokolenie najważniejszych wartości i zachowań pozwoli na ciągłość nie tylko tradycji i kultury, ale przede wszystkim na ochronę dóbr naturalnych, które...
Naturalne korzyści

Naturalne korzyści

W Polsce od wielu lat podejmowane są próby zmiany negatywnego nastawienia społecznego w stosunku do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poprzez szereg kampanii informacyjnych i przedsięwzięć edukacyjnych. Pomimo tych działań problem jest wciąż aktualny, ponieważ sieć Natura 2000 w dalszym ciągu kojarzy się ze sztywną formą ochrony przyrody, w której nadrzędnym celem jest dbanie o...
Mokradła jako naturalna ochrona przed powodziami

Mokradła jako naturalna ochrona przed powodziami

Światowy Dzień Mokradeł jest obchodzony w rocznicę podpisania 2 lutego 1971 roku w irańskim mieście Ramsar konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. W tym roku jego hasło przewodnie brzmi: Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof. Pełnią one nie tylko funkcję niezwykle bogatych ostoi różnorodności biologicznej, lecz stanowią także naturalną formę ochrony przed powodziami i suszami.
Kto może od tego roku sporządzać raporty oddziaływania na środowisko?

Kto może od tego roku sporządzać raporty oddziaływania na środowisko?

1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej: „ustawa ooś„. Wprowadzono w ten sposób szereg nowych wymagań dotyczących Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ważne linki i adresy www

Ważne linki i adresy www

Specjalnie dla Państwa publikujemy najważniejsze linki do Instytucji związanych z Ochroną Środowiska zlokalizowanych m.in. w woj. pomorskim.