Materiały
Rolnictwo intensywne a różnorodność biologiczna

Rolnictwo intensywne a różnorodność biologiczna

Rozwój cywilizacji, a zwłaszcza zwiększanie liczby ludzi, wymuszało zagospodarowanie kolejnych obszarów pod uprawę roślin i wypas zwierząt. Na potrzeby rolnictwa przekształcano coraz więcej ekosystemów naturalnych, np. karczowano lasy, przez co przestrzeń życiowa zamieszkujących je gatunków kurczyła się. Wiele populacji zostało od siebie oddzielonych barierami urbanizacyjnymi (drogi, zabudowania mieszkalne i przemysłowe), a ich liczebność i różnorodność genetyczna zaczęła spadać.
Wpływ rolnictwa na stosunki wodne w ekosystemach

Wpływ rolnictwa na stosunki wodne w ekosystemach

Na potrzeby rolnictwa wykorzystywane jest obecne ok. 25% całkowitej ilości wody zużywanej w Europie. Z powodu skali zjawiska dochodzi do zaburzenia stosunków wodnych na dużych obszarach lądu. Dodatkowo towarzyszy mu osuszanie gruntów pod uprawę roślin. Niedobory wody skutkują obniżeniem poziomu wód gruntowych, co prowadzi do zanikania obszarów wodno-błotnych (mokradeł, bagien, torfowisk, podmokłych łąk i lasów), które stanowią jedne...
Próby naprawienia szkód wyrządzonych przez rolnictwo

Próby naprawienia szkód wyrządzonych przez rolnictwo

W wielu krajach rozwiniętych bierze się pod uwagę szkody, jakie działalność rolnicza wyrządziła lokalnej bioróżnorodności. Obecnie podejmuje się liczne starania mające na celu zahamowanie ubożenia ekosystemów oraz spadku różnorodności gatunkowej i genetycznej. Obszary rolnicze, zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej, które obecnie leżą odłogiem, są zalesiane. Przeznacza się na to specjalne środki unijne. Dodatkowo ogranicza się działalność rolniczą...
Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości - wykład

Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości – wykład

Wykład dr. hab. prof. UŚ Piotra Skubały z cyklu „Bioetyka i etyka środowiskowa” – zapraszamy do obejrzenia filmu.
UWAGA!! WYDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA PRAC!!!!

UWAGA!! WYDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA PRAC!!!!

Zgodnie z regulaminem konkursu punkt VI ustęp 7 Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw z uwagi na Państwa prośby i duże zainteresowanie konkursem, uwzględniając przerwę świąteczną i noworoczną, postanawia wydłużyć okres nadsyłania prac do 15.01.2017 roku z uwzględnieniem, iż rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 20.02.2017 – termin wydłużenia konkursu jest ostateczny.
Zagrożenia różnorodności biologicznej

Zagrożenia różnorodności biologicznej

Tempo zanikania gatunków jest obecnie prawdopodobnie największe od czasów, kiedy wyginęły dinozaury. Wielu badaczy twierdzi, że każdego roku ginie kilka tysięcy gatunków. Jedne gatunki powstają, inne giną. Jest całkiem możliwe, że w obecnych czasach żyje ich więcej niż kiedykolwiek przedtem w historii Ziemi.
PREZENTACJE DO POBRANIA

PREZENTACJE DO POBRANIA

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wygłaszaną podczas szkoleń dla nauczycieli „Bioróżnorodność szansą dla regionu” przygotowaną przez p.Bożenę Herbuś.
Przypominamy o naszym konkursie "Powrót do przyszłości"

Przypominamy o naszym konkursie „Powrót do przyszłości”

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie!! Do zdobycia cenne nagrody – laptopy, tablety, bony prezentowe Empik oraz albumy przyrodnicze! Uwaga: nagrodzeni zostają nie tylko uczniowie ale i nauczyciele/opiekunowie laureatów. Na prace czekamy do 30 listopada 2016 r.
Bioróżnorodność i jej wpływ na rolnictwo ekologiczne

Bioróżnorodność i jej wpływ na rolnictwo ekologiczne

Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to rozmaitość form i struktur żywej materii, wynikająca z informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmów na Ziemi.
Ochrona różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000 w świetle oczekiwanych zmian klimatu

Ochrona różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000 w świetle oczekiwanych zmian klimatu

Wraz z postępującymi zmianami klimatu stajemy przed poważnym problemem utraty znaczących komponentów tworzących bioróżnorodność Polski. Problem zmian klimatu jest aktualnie wymieniany jako jeden z najpoważniejszych zagrożeń życia na Ziemi i został zidentyfikowany także jako poważny czynnik wpływający na bioróżnorodność w Polsce.
Podlaskie: kończy się projekt ochrony dubeltów

Podlaskie: kończy się projekt ochrony dubeltów

Odkrycie szlaków wędrówek do Afryki rzadkich ptaków – dubeltów oraz przywrócenie użytkowania terenów nadrzecznych łąk i pastwisk, które sprzyja tym ptakom – to niektóre efekty kończącego się projektu ochrony dubelta w Dolinie Górnej Narwi w Podlaskiem.
CITES Podręcznik dla praktyków

CITES Podręcznik dla praktyków

Publikacja „CITES w Polsce i Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków” skierowana jest do praktyków zajmujących się egzekwowaniem przepisów Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) oraz odpowiadających jej rozporządzeń Unii Europejskiej. Pierwsze wydanie podręcznika opublikowano w 2010 r., ale z uwagi na zmiany przepisów konieczne było jego uaktualnienie.