Materiały
Historia ziemniaka i stonki

Historia ziemniaka i stonki

W rolnictwie zaszły wielkie zmiany, kiedy zaczęto podróżować na duże odległości. Z dalekich wypraw przywożono nasiona i sadzonki roślin. Wiele europejskich roślin uprawnych, jak ziemniaki, kukurydza, pomidory i papryka, trafiło w ten sposób do nas z Ameryki. Część z nich zastąpiła uprawiane do tej pory gatunki roślin i ze względu na swoją wysoką produktywność stała się w agrocenozach gatunkami dominującymi.
Ważne linki i adresy www

Ważne linki i adresy www

Specjalnie dla Państwa publikujemy najważniejsze linki do Instytucji związanych z Ochroną Środowiska zlokalizowanych m.in. w woj. pomorskim. 
Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się obecnie gałęzi rolnictwa na świecie, w tym w szczególności w Unii Europejskiej. Ostatnie lata w Polsce charakteryzują się stałą dynamiką wzrostu powierzchni użytkowanej i liczby gospodarstw ekologicznych. Rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje również odzwierciedlenie w liczbie przetwórni, jak i dostępnym na rynku asortymencie produktów ekologicznych. Według danych...
Komunikat dot. wyników konkursu - KATEGORIA INDYWIDUALNA

Komunikat dot. wyników konkursu – KATEGORIA INDYWIDUALNA

Szanowni Państwo, z uwagi na wprowadzenie koniecznych uzupełnień w blisko 60% wybranych przez Komisję Konkursową w dniu 23.01.2017 pracach, wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 06.02.2017 roku. Zwracamy szczególną uwagę wszystkich uczestników konkursu o sprawdzenie poczty elektronicznej – jeśli otrzymali Państwo od nas maila z prośbą o uzupełnienia prosimy o nadesłanie ich w terminie wskazanym...
Polecamy ciekawy artykuł pn. "Naturalne korzyści"

Polecamy ciekawy artykuł pn. „Naturalne korzyści”

Artykuł powstał w ramach proejktu „natura 2000 – pozytywna instpiracja”, realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Islandia jest jednym z najzdrowszych Państw Świata

Islandia jest jednym z najzdrowszych Państw Świata

Pod względem populacji Islandia zamieszkana przez 313 tysięcy osób zajmuje dopiero 179. pozycję na świecie. Islandczycy żyją średnio ok. 81 lat; średnia dla kobiet to 83 lata, natomiast dla mężczyzn 79 lat. Kraj znajduje się w światowym rankingu na wysokiej 19. pozycji (w Polsce żyjemy średnio nieco ponad 76 lat, co daje nam 78. pozycję...
Dlaczego edukacja na temat bioróżnorodności jest taka ważna?

Dlaczego edukacja na temat bioróżnorodności jest taka ważna?

Ministerstwo Środowiska zrealizowało w 2010 roku badanie świadomości Polaków w zakresie znajomości tematyki i znaczenia terminu bioróżnorodności „Stan świadomości i postaw mieszkańców Polski wobec utraty różnorodności biologicznej  Raport z badania ilościowego”
Zwierzęta zagrożone zmianami klimatu.

Zwierzęta zagrożone zmianami klimatu.

Głodujące misie koala, bezdomne błazenki i bezdzietne foki – to tylko niektóre gatunki, które poniosą ogromne straty w wyniku globalnego ocieplenia. Ich listę przedstawiła na konferencji klimatycznej w Kopenhadze Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).
Zmiany klimatu w Polsce a bioróżnorodność.

Zmiany klimatu w Polsce a bioróżnorodność.

Czym jest bioróżnorodność? W najprostszym ujęciu to pojęcie ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest po prostu rozmaitością form życia, z drugiej zaś ich zmiennością na poziomie genów, gatunków i ekosystemów. Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na bioróżnorodność, choć nie zawsze niekorzystny.
Chemizacja rolnictwa a różnorodność biologiczna

Chemizacja rolnictwa a różnorodność biologiczna

We współczesnym rolnictwie używa się ogromnych ilości nawozów sztucznych. Jest to konieczne, ponieważ długotrwała uprawa określonych gatunków roślin prowadzi do jałowienia gleby. Rośliny rozwijając się, pobierają z gleby niezbędne do wzrostu substancje mineralne, np. sole azotu, fosforu, potasu i magnezu, przez co ich zawartość w glebie maleje. Ponieważ plony są wywożone z pola, minerały zawarte w pędach nie wracają do podłoża. Jałowienie...
Zrównoważone zarządzanie jest kluczem do utrzymania zdrowych lasów w Europie

Zrównoważone zarządzanie jest kluczem do utrzymania zdrowych lasów w Europie

Lasy w Europie świadczą nam niezbędne usługi: zapewniają czyste powietrze i wodę, są naturalnym magazynem dwutlenku węgla, dostarczają drewno, żywność i inne produkty. Są one domem dla wielu gatunków i siedlisk przyrodniczych. O wyzwaniach, z jakimi trzeba się zmierzyć w kontekście lasów Europy, opowiada Annemarie Bastrup-Birk, specjalistka ds. lasów i środowiska w Europejskiej Agencji Środowiska....
Wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną - rolnictwo tradycyjne

Wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną – rolnictwo tradycyjne

Współczesne rolnictwo może wyprodukować ogromną ilość żywności. Jest przy tym bardzo efektywne: w krajach rozwiniętych pracuje w nim zaledwie 2% obywateli, podczas gdy 100 lat temu rolnikami była przeszło połowa populacji. Niestety intensywna rolnicza eksploatacja środowiska coraz częściej prowadzi do degradacji środowiska.