Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Północnej Strategi Rozwoju Różnorodności Biologicznej pn. Bioróżnorodność szansą dla regionu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma materiały merytoryczne oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Jeśli Państwa gmina* byłaby zainteresowana udziałem w szkoleniu i udałoby się zebrać minimum 15-20 osób z Państwa jednostki, to możemy zorganizować takie szkolenie specjalnie w Państwa Urzędzie, zapewniając przy tym catering dla uczestników.
Harmonogram szkoleń dostępny jest w załączeniu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu:

Dariusz Chmiel
668 391 591

Magdalena Hyska
604 822 886

*UWAGA!! DOTYCZY GMIN I POWIATÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH WOJ. PODLASKIEGO, POMORSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO!