Zachęcamy Państwa Gminę do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Północnej Strategi Rozwoju Różnorodności Biologicznej pn. Bioróżnorodność szansą dla regionu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma materiały merytoryczne oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Jeśli Państwa gmina* byłaby zainteresowana udziałem w szkoleniu i udałoby się zebrać minimum 15-20 osób z Państwa jednostki, to możemy zorganizować takie szkolenie specjalnie w Państwa Urzędzie, zapewniając przy tym catering dla uczestników. Możemy wybrać dogodny dla Panstwa termin i zrealizować szkolenie w godzinach pracy Urzędu. W pełni dostosujemy się do Państwa wymogów.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt:

Dariusz Chmiel
668 391 591
*UWAGA!! DOTYCZY GMIN I POWIATÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH WOJ. PODLASKIEGO, POMORSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO!