Ekologiczne osiedle, zielone ściany i multimedialna wystawa w byłym zbiorniku na wodę pitną. To tylko niektóre projekty Wrocławia, które wyróżnią go w konkursie na Zieloną Stolicę Europy.

© lenaivanova2311

Po Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław ma ambicje na Zieloną Stolicą Europy. Przewodnimi hasłami starań Wrocławia o tytuł najbardziej ekologicznego miasta Europy są: „Człowiek” i „Woda”. Tytuł Zielonej Stolicy Europy (ZSE) jest przyznawany za wyróżniające się działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz polepszenie standardów ekologicznych. Na tytuł ZSE 2019 ma szansę 14 europejskich miast m.in. Lizbona, Florencja, Tallin czy Oslo. Finalistów konkursu poznamy w kwietniu, natomiast zwycięskie miasto zostanie ogłoszone w czerwcu. Wrocław jest drugim polskim miastem startującym w konkursie. Wcześniej Warszawa przegrała z holenderskim Nijmegen, który będzie ZSE w 2018 roku. Jeśli Wrocław wygra, dołączy do grona najbardziej ekologicznych miast Europy takich jak: hiszpańska Vitoria, francuskie Nantes, Kopenhaga, Bristol oraz Lublana.

Ponad 30 proc. budżetu obywatelskiego na tereny zielone

Jedną z największych wartości wyróżniających miasto są jego mieszkańcy, którzy coraz aktywniej włączają się w politykę budżetów obywatelskich, proponując utworzenie nowych terenów zieleni, placów zabaw czy siłowni plenerowych. – Ponad 30 proc. budżetu przeznaczane jest na tereny zieleni. – podkreśla Monika Pec-Święcicka z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. – „Zielone” nie są już tylko działania jednostek odpowiedzialnych za środowisko i zieleń, ale i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za edukację czy inwestycje. Mają one obowiązek kompensowania utraconych drzew i racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi – dodaje Pec-Święcicka.

Miasto będzie także kontynuować inwestycje, które rozpoczęło w trakcie starań o Europejską Stolicę Kultury. Należy do nich w pełni ekologiczne Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury powstające na Nowych Żernikach. Osiedle ma być wyposażone w aleje, parki, tereny zieleni i instytucje publiczne takie jak przedszkole, domy opieki oraz kościół.

Zbiornik wody pitnej w centrum multimedialnym

Do sztandarowych projektów Wrocławia należy dofinansowany z funduszy unijnych program „Horizon 2020”. W ramach programu mają powstać zielone ściany oraz parki kieszonkowe, a działania Wrocławia mają stać się modelem adaptacji miasta do zmian klimatu.

Kolejnym projektem miasta jest realizacja Centrum Wiedzy o Wodzie – Hydropolis. Obiekt powstał w zabytkowym budynku z XIX, który wcześniej pełnił funkcję zbiornika wody pitnej dla miasta.

Wrocław nie przestaje także rozwijać polityki rowerowej. – Polityka rowerowa miasta zakłada 15 proc. udział ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży. Jest to możliwe, ponieważ w mieście jest obecnie 255 km dróg rowerowych. – uzupełnia Pec-Święcicka.

Tegoroczną Zieloną Stolicą Europy jest niemieckie Essen, które zostało wyróżnione za działania na rzecz przywrócenia terenów zielonych mimo wieloletniej degradacji przemysłowej. Wcześniej, w 2010 roku, Essen uzyskał miano Europejskiej Stolicy Kultury.

Natalia Rytelewska-Chilczuk

źródło: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/wroclaw-zielona-stolica-europy-2019-3022.html