Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwyciężył w kategorii Pomorskie Euroinspiracje podczas gali „Pomorskie Sztormy 2016”. Nagrodzony został projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, który jest realizowany przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z partnerem Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Statuetkę odebrała prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka – Kozak. „Czujemy się tym bardziej wyróżnieni, że doceniona została przyroda, rezerwaty przyrody i środowisko” – powiedziała.

 Pomorskie Euroinspiracje to specjalna nagroda marszałka województwa pomorskiego. „Chcieliśmy wspólnie z Państwem – czytelnikami Gazety – wybrać te przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych, które są obecnie realizowane, które dodatkowo możemy wyróżnić za unikatowość, które w rezultacie są korzyścią nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla całego regionu, czyli dla nas wszystkich. Plebiscyt to także forma podziękowania dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych, którzy w swoim działaniu dostrzegają potrzeby innych, a także dodatkowa motywacja do dalszego działania” – stwierdził marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, działania ochronne zaplanowane zostały w 18 rezerwatach województwa pomorskiego. Trzeba je podjąć jak najszybciej. Jeżeli tak się nie stanie, może dojść do utraty walorów przyrodniczych, dla których objęto te obszary ochroną. Projekt dotyczy przede wszystkim gatunków i ekosystemów, które są rzadkie, unikatowe na Pomorzu, a niekiedy również i w Polsce.

Cóż ważniejszego może być jak nie przyroda, wszak jesteśmy jej częścią. To ona nas inspiruje, pobudza do życia i działania. Zachowanie jej dla przyszłych pokoleń to absolutny priorytet!” – twierdzi Edyta Słomczyńska – specjalista ds. edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Gdańsku.

„Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Wartość przedsięwzięcia to  prawie 3 miliony zł, środki unijne – 1 870 000 zł. Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

„Pomorskie Sztormy” to plebiscyt „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Źródło: https://wfos.gdansk.pl/