Mając na uwadze, że w obecnym stanie prawnym udział społeczeństwa w ochronie i kształtowaniu krajobrazu realizowany jest w zakresie różnych procedur określonych w kilku ustawach, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z opracowaniem podręcznika dobrych praktyk.

Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk.

Podręcznik ten zawiera kompleksowe informacje na temat partycypacji społecznej w procesach organizowania przestrzeni, a tym samym zarządzania krajobrazem i skierowany jest zarówno do przedstawicieli samorządów, jak i społeczności lokalnych. Znajdziemy w nim m.in. informacje na temat:

– korzyści jakie przynosi dobrze przeprowadzony proces konsultacji społecznych,
– metod i narzędzi konsultacji społecznych,
– możliwości udziału obywateli oraz organizacji pozarządowych w planowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu,
– praktycznych metod udziału społecznego w planowaniu i zarządzaniu krajobrazem.

Opracowanie to jest elementem wdrażania zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w szczególności art. 6 punkt A, dotyczącego podnoszeniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl