Duże tegoroczne wiosenne rozlewiska korzystne dla biebrzańskich bagien. Pojawiły się tam pierwsze ptaki zwiastujące wiosnę. Poprzednie lata nad Biebrzą były oceniane przez pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego, jako suche.

Stan wody w Biebrzy w Osowcu (Podlaskie) sięga obecnie prawie 4 metrów – poinformowała PAP specjalistka ds. ochrony przyrody w Biebrzańskim PN Joanna Zawadzka. Wody jest dużo, a to korzystne dla biebrzańskich bagien.

Wysoki stan wody w Biebrzy to m.in. wielkie rozlewiska na podmokłych łąkach, a to dobre dla biebrzańskiej przyrody. Podmokłe tereny to rezerwuar wody, mokradła działają jak gąbka, co ma znaczenie w sytuacjach gdy są zarówno braki jak i nadmiar wody – tłumaczą pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

„Tegoroczne rozlewiska są duże, ale nie rekordowe” – powiedział PAP Artur Wiatr z Biebrzańskiego PN Artur Wiatr. Dodał, że poziom wody podniósł się m.in. po ostatnich intensywnych opadach.

Na rozlewiskach już w połowie lutego pojawiły się w tym roku pierwsze ptaki zwiastujące wiosnę, m.in. żurawie i skowronki. Można też spotkać pierwsze osobniki wędrujących gatunków ptaków takich jak np. gęsi białoczelne, które wiosną masowo odpoczywają na biebrzańskich rozlewiskach w trakcie wędrówek na północ Europy, gdzie odbędą lęgi. Nad Biebrzą ptaki będą odpoczywać i żerować przed dalszą wędrówką.

Szczyt wiosennych przelotów gęsi nad Biebrzą wypadnie w marcu. Obserwacje wielotysięcznych stad gęsi to zawsze gratka dla miłośników przyrody czy fotografii.

W pierwszy weekend marca ptakom będzie poświęcona 60. Wszechnica Biebrzańska organizowana w siedzibie parku w Osowcu-Twierdzy. Bohaterami opowieści naukowców pod hasłem „Ptasi celebryci” będą m.in. wodniczka, uszatka błotna czy chruściel. O fotografowaniu ptaków opowie fotograf Tomasz Kłosowski. W niedzielę 5 marca uczestnicy wszechnicy odbędą wycieczkę terenową.

Bagna Biebrzańskie należą do najbardziej znanych w Europie i na świecie. Biebrzański Park Narodowy jest największym polskim parkiem narodowym. Park w 1995 r. został wpisany na tzw. listę międzynarodowej Konwencji Ramsar o ochronie obszarów wodno-błotnych.

PAP – Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl/