Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit poinformował w poniedziałek, że do końca roku zostanie przedstawiony władzom resortu katalog przejść dla zwierząt, które będą stosowane w budownictwie drogowym.

Podczas spotkania z dziennikarzami minister przypomniał, że resort infrastruktury prowadzi prace mające na celu ograniczenie kosztów inwestycji drogowych. Powołana rada ekspertów, złożona z przedsiębiorców wykonujących inwestycje, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władz samorządowych, pracuje m.in. nad ograniczeniem kosztów budowy przejść dla zwierząt przy trasach. – Myślę, że do końca roku przedstawimy do zatwierdzenia ministrowi Andrzejowi Adamczykowi (szefowi MIiB – PAP) katalog przejść dla zwierząt, normy które to będą regulowały, jak również te regulacje, które będą w przyszłości ograniczały konflikty, z którymi dziś mamy do czynienia. Chcemy do tej sprawy podjeść absolutnie kompleksowo – podkreślił wiceminister.

„Inne” techniki ochrony przed hałasem

– Będzie też raport, który opisze bardzo szczegółowo sto wybranych, reprezentatywnych przejść dla zwierząt. Z tego będą wyciągane bardzo konsekwentne, techniczne wnioski, w jaki sposób chronić zwierzęta i przyrodę w sposób racjonalny, byśmy wydawali na ochronę przyrody tyle, ile rzeczywiście potrzeba wydawać, aby zwierzęta skutecznie chronić – dodał Szmit.

Minister przypomniał, że przy realizacji jednej z inwestycji na Dolnym Śląsku, aby wybudować przejście dla zwierząt, trzeba było wcześniej wyrąbać 17 hektarów lasu. – To są takie paradoksy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. W sposób systemowy chcemy z tym skończyć – podkreślił.

Przygotowywane są też nowe rozwiązania odnośnie ekranów akustycznych przy trasach. Jak powiedział Szmit, są głosy zarówno za budowaniem ekranów, jak i przeciw ekranom. – W związku z tym chcemy zaproponować inne techniki ochrony przed hałasem, stosowane na świecie, nie tak szpecące środowisko, krajobraz i naszą naturalną przestrzeń – dodał Szmit. (PAP)