Szanowni Państwo,  w II kwartale startujemy z certyfikowanymi szkoleniami „Bioróżnorodność szansą dla regionu” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje, dotyczące terminów, zostaną opublikowane do końca miesiąca. Rejestracja odbywać się on-line lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 

Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

  • Szanse, możliwości i wyzwania dla rolnictwa i leśnictwa w kontekście zmian klimatu. Znaczenie ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych.
  • Planowanie właściwych działań ochronnych. Opracowanie i realizacja planów inwentaryzacji przyrodniczej i hydrologicznej obszarów chronionych.
  • Korzyści ekonomiczne, społeczne i gospodarcze wynikające z promocji regionalnych walorów przyrodniczych i działań inwestycyjnych.
  • Finansowanie inwestycji i inicjatyw lokalnych mających na celu ochronę różnorodności biologicznej. Promocja dobrych praktyk i pozyskiwanie środków.

W ramach „Północnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej” zostaną zorganizowane także bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, panele szkoleniowo – dyskusyjne dla mieszkańców oraz konkurs  „Powrót do przyszłości” z cennymi nagrodami dla uczniów i nauczycieli.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Dariusz Chmiel (tel. 668 391 591, e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl)

Magdalena Hyska (tel. 604 822 886, e-mail: m.hyska@ksi.org.pl)

logotyp-12