Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw uprzejmie informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ma możliwość zorganizowania bezpłatnego spotkania z mieszkańcami w dowolnie wybranym powiecie lub gminie z woj. podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. 

Warunkiem zorganizowania spotkania jest zebranie minimum 50 osobowej grupy i wspólnego wybrania terminu. Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw pokryje koszty związane z wynajmem sali oraz poczęstunku (obiadu) dla uczestników. Zapewnimy ciekawą prelekcję, przygotowaną przez naszych prelegentów oraz materiały merytoryczne. 

Spotkania dotyczą tematyki związanej z ochroną różnorodności biologicznej, w tym:

  • znaczenie ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Szanse, możliwości i wyzwania dla rolnictwa i leśnictwa w kontekście zmian klimat
  • promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska. Produkcja ekstensywna i ekologiczna oraz ich znaczenie dla przeciwdziałania procesom degradacji środowiska i zubażania różnorodności puli genowej.
  • jak społeczeństwo może wpływać na ochronę różnorodności biologicznej
    w regionie. Dobre praktyki w zakresie promocji regionalnych walorów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ekoturystyki i produkcji ekologicznej.
  • rola i obowiązki samorządu, w tym znaczenie rozwoju regionu i korzyści gospodarczo – ekonomiczne, wynikające z działań inwestycyjnych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Rola i obowiązki mieszkańców, w tym znaczenie rozwoju gospodarstw wiejskich i możliwości ich finansowania.
  • korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z ograniczenia i eliminacji emisji szkodliwych pyłów i gazów, w tym np. poprawa jakości życia lokalnego społeczeństwa; pozytywny wpływ na stan zdrowia ludności; czyste środowisko naturalne; zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru; poprawa walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości; ograniczenie kosztów leczenia chorób oraz renowacji budynków i zabytków.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją takiego spotkania w Państwa mieście prosimy o kontakt z Dyrektorami Projektu:

Dariusz Chmiel

d.chmiel@ksi.org.pl

668 391 591

Magdalena Hyska

m.hyska@ksi.org.pl

604 822 886