Prezydent Andrzej Duda na uroczystości podpisania konwencji AGN powiedział, że odbudowa śródlądowych dróg wodnych w Polsce przyniesie wiele korzyści, ale będzie wymagała ogromnych inwestycji.

© Steven

W poniedziałek prezydent podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Przez Polskę przebiegają trzy takie szlaki, tj. drogi: E30, E40 i E70. Nowe przepisy umożliwią występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach.

– To jest przejście do innej ligi, jeśli chodzi o transport. To jest wejście w te europejskie założenia, które będą prowadziły do odciążenia transportu drogowego, do odciążenia sieci autostrad, do odciążenia sieci dróg ekspresowych poprzez przeniesienie transportu na środek tańszy, albowiem transport rzeczny jest transportem tańszym, a przede wszystkim jest transportem nieporównywalnie bardziej ekologicznym – zaznaczył prezydent. – Jest to zadanie, które wiąże się nie tylko z wielkimi inwestycjami, ale także z ogromnumi kosztami. Te koszty są szacowane przez ministerstwo dzisiaj na ponad 76 mld zł w perspektywie realizacji wszystkich tych założeń planistycznych. Eksperci mówią, że zysk z ich realizacji będzie wynosił ponad 300 mld zł – powiedział prezydent Duda.

– Przed nami niezwykle istotny okres budowania całego projektu, raportów oddziaływania na środowisko, a przede wszystkim studium wykonalności, tak aby rozpocząć budowę tych dróg śródlądowych – powiedział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Zdaniem ministra, inwestycje w szlaki wodne przyczynią się do odbudowy szkolnictwa kształcącego na rzecz żeglugi śródlądowej– To szkolnictwo odbudowujemy, tworzymy nowe zawody, przywracamy atrakcyjność tych zawodów – dodał.

Prezydent powiedział też, że ratyfikowane w poniedziałek porozumienie wpisuje się w koncepcję rozwoju i współpracy państw Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza służyć ma zacieśnianiu współpracy, w tym transportowej i energetycznej, krajów leżących między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Forum państw Trójmorza odbędzie się w lipcu we Wrocławiu. Pierwsze forum zainicjowane przez prezydentów Polski i Chorwacji odbyło się w sierpniu ubiegłego roku w Dubrowniku w Chorwacji. (PAP)