Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wygłaszaną podczas szkoleń dla nauczycieli „Bioróżnorodność szansą dla regionu” przygotowaną przez p.Bożenę Herbuś.

PREZENTACJE DO POBRANIA :

BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ DLA REGIONU – BH1

BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ DLA REGIONU – BH2

TRENER SZKOLENIA: Bożena Herbuś – Inżynier Miejski, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii,  Członek Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Prezentacje zostały przygotowane we współpracy z:

  • p. Iwona Herbuś – Uczestnik Ogólnopolskiego Programu pn. Koalicja na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, Doktorant Politechniki Częstochowskiej;
  • p. Anetą Herbuś –  Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Członek Zespołu ds. Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Doktorant Politechniki Częstochowskiej

Już wkrótce na naszej stronie zostaną opublikowane prezentacje przygotowane przez pozostałych trenerów.