Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2” w ramach POIiŚ 2014-20120, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Szacunkowy koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 62 mln zł, z czego prawie 27 mln zł (26 557 234,46 zł) dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Umowę podpisali dzisiaj (17 marca 2017 r.) w siedzibie Narodowego Funduszu: dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW i Waldemar Gill – Prezes Zarządu oraz Ryszard Wójcik – Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Szczecina, w obrębie trzech aglomeracji: Szczecin Lewobrzeże (418 000 RLM) i Szczecin Prawobrzeże (118 764 RLM) oraz Dobra (24 120 RLM)

Zakres projektu obejmuje: budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15,89 km; budowę i przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości  1,6 km; modernizację Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Projekt zakończy się do 31.12.2022 roku.

Instytucją Wdrażającą projekt jest NFOŚiGW.

źródło: NFOŚiGW