Samorządy, firmy i spółdzielnie mieszkaniowe w woj. podlaskim będą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii. Do rozdysponowania jest 100 mln zł z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W konkursie przewidziano cztery typy projektów: produkcja energii słonecznej (solary i fotowoltaika), wykorzystanie energii na własne potrzeby, inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z ZE z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz produkcję biokompotentów i biopaliw. Premiowane będą projekty prosumenckie związane z produkcją energii z OZE przez mieszkańców.

– Produkcja na potrzeby własne będzie dominująca – powiedział wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno. Mieszkańcy będą współfinansować inwestycje w wysokości 25 proc.

Poprzedni konkurs był anulowany, bo w Polsce zmieniły się w międzyczasie przepisy związane z OZE. Tym razem wnioski do urzędu marszałkowskiego można składać od 3 marca do 14 kwietnia 2017 roku.

Przykładowo, z poprzedniego RPO na lata 2007-2013 Ciechanowiec zrealizował projekt, w ramach którego zamontowano instalacje solarne na 234 domach w gminie oraz pompy ciepła w szkole i kościołach w mieście.

(PAP)