Od 3 kwietnia do 29 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”. Planowana łączna alokacja środków to 200 tys zł. Szczegóły naboru wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

System weryfikacji technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to narzędzie wspierające komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych. Firmy oferujące nowatorskie rozwiązania często borykają się z problem ograniczonego zaufania ze strony nabywców. System ETV pozwala w sposób wiarygodny i bezstronny potwierdzić deklarowany przez dostawcę technologii efekt jej działania. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W jej rezultacie dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji, które zostaje opublikowane w rejestrze zweryfikowanych technologii Komisji Europejskiej.

Europejski system ETV wdrażany jest jako Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej z udziałem Danii, Francji, Finlandii, Czech, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

źródło: NFOŚiGW