Przyjęte przez europosłów we wtorek stanowisko postuluje redukcję składowania odpadów komunalnych do 50 proc. w 2020 roku, przeznaczanie 70 proc. odpadów do recyklingu i ograniczenie powstawania odpadów żywnościowych o połowę w roku 2030.

Unia Europejska opracowuje przepisy określające nowe pułapy docelowe w zakresie ponownego wykorzystania, recyklingu i składowania odpadów. Zaostrzeniu mają ulec m.in. przepisy w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i rozszerzonej odpowiedzialności producentów. – Zapotrzebowanie gospodarki światowej na surowce może wzrosnąć o dalsze 50 proc. w ciągu następnych 15 lat. W celu odwrócenia tej tendencji, musimy przyjąć model rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, który utrzymuje surowce i ich wartość w obiegu. To jedyne rozwiązanie, które jest w stanie pogodzić zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy – mówi włoska europoseł Simona Bonafè.

Zebrane przez Eurostat dane wskazują, że w 2014 roku 44 proc. wszystkich odpadów komunalnych w UE podlegało recyklingowi lub kompostowaniu. W 2004 było to zaledwie 31 proc. Do 2020 roku powinno to być zdaniem posłów ponad 50 proc. Europosłowie uważają też, że w 2030 r. co najmniej 70 proc. masy odpadów komunalnych powinno być kierowane do recyklingu i ponownego użycia. W przypadku materiałów opakowaniowych takich jak papier i tektury, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno, deputowani proponują osiągniecie recyklingu na poziomie 80 proc. do roku 2030. Dla każdego z tych materiałów wyznaczają też cele pośrednie, które powinny być osiągnięte do roku 2025. Stanowisko negocjacyjne europosłów zakłada również chęć ograniczenia do 10 proc. masy odpadów komunalnych przeznaczanych do składowania najpóźniej do 2030 r. Posłowie proponują również większą redukcję, do 5 proc., ale z możliwością przedłużenia okresu dostosowawczego o pięć lat w tych państwach, w których w 2013 r. ponad 65 proc. odpadów komunalnych trafiało na wysypiska. Posłowie chcą też zredukowania dopuszczalnego w UE pułapu odpadów żywnościowych o 30 proc. do roku 2025 i o 50 proc. do roku 2030 w w stosunku do poziomu z 2014 r. Dziś, marnotrawstwo żywności w UE szacuje się na około 89 mln ton, czyli 180 kg na mieszkańca rocznie.

Źródło: Parlament Europejski