Nowy program pożyczkowy EWA uruchomiony przez WFOŚiGW w Olsztynie oferuje mieszkańcom Warmii i Mazur preferencyjne pożyczki m.in. na elektryczne samochody, skutery i łodzie, a także na przebudowę wodociągu lub ocieplenie domu.

 Program dotyczy niskooprocentowanych pożyczek, z których mogą skorzystać osoby fizyczne realizujące inwestycje na rzecz ochrony środowiska. Nazwa EWA to skrót oznaczający Energię-Wodę-Atmosferę. To autorski projekt przygotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – powiedział prezes Wojewódzkiego Funduszu Adam Krzyśków.

Na co można przeznaczyć pożyczkę

Program zaplanowany na lata 2017-2018 dysponuje budżetem 20 mln zł. Dzięki 2-procentowej pożyczce, której wysokość może sięgnąć nawet 300 tys. zł, mieszkańcy mogą kupić fabrycznie nowe pojazdy napędzane wyłącznie energią elektryczną, np. samochody, skutery czy łodzie, zakupić oraz zamontować stację ładowania pojazdów elektrycznych, zbudować instalacje odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, np. panele fotowoltaiczne czy małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kW. Pożyczka umożliwia też budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji wodociągowych czy kanalizacyjnych oraz budowę studni i ujęć wody albo systemów do retencji wody deszczowej na potrzeby gospodarstwa domowego. Możliwe jest także docieplenie domu, wymiana dachu zawierającego azbest czy wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

– Gdy słyszymy o smogu, my mówimy głośno o potrzebie termomodernizacji i poszanowaniu energii. Docieplenie budynków i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych powoduje oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie 30-40 procent, a to daje oszczędności w miesięcznych rachunkach domowych o 200-300 złotych – powiedział wiceprezes WFOŚiGW Tadeusz Ratyński.

Pożyczka na proekologiczne inwestycje jest udzielana na 5 lat. Fundusz może umorzyć do 10 proc. udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca musi mieć 10 proc. wkładu własnego na planowaną inwestycję. (PAP)