13 marca br. w Dzienniku Ustaw opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.