Adam Kraśko – najsłynniejszy rolnik w Polsce trzyma kciuki za wszystkich uczestników konkursu „Powrót do przyszłości”, który realizowany jest w ramach „Północnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej” dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.