Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza wszystkich pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego na bezpłatne, certyfikowane szkolenia pn. „Bioróżnorodność szansą dla regionu”.

Szkolenia realizowane są w ramach „Północnej strategii ochrony różnorodności biologicznej” dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematyka szkoleń obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:

  • Korzyści ekonomicznych społecznych i gospodarczych wynikających z promocji regionalnych walorów przyrodniczych i działań inwestycyjnych.
  • Finansowania inwestycji i inicjatyw lokalnych mających na celu ochronę różnorodności biologicznej w tym promocję dobrych praktyk i pozyskiwania środków.
  • Szans, możliwości i wyzwań dla rolnictwa i leśnictwa w kontekście zmian klimatu., w tym znaczenie ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych.
  • Planowania właściwych działań ochronnych oraz opracowania i realizowania planów inwentaryzacji przyrodniczej i dygrologicznej obszarów chronionych.

TERMINY I MIEJSCA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ 

25.01.2017 – SUWAŁKI

26.01.2017 – BIAŁYSTOK

31.01.2017 – ELBLĄG

01.02.2017 – OSTRÓDA

02.02.2017 – TORUŃ

03.02.2017 – WŁOCŁAWEK

07.02.2017 – SŁUPSK

08.02.2017 – GDAŃSK

09.02.2017 – MALBORK

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały merytoryczne, opracowanie przez Zespół Centrum Badań Nad Środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy, w którym należy wskazać wybrany przez siebie termin i miejscowość, wypełnić zgodnie ze wskazówkami i wysłać na podany w nim adres mailowy. Formularz można pobrać również ze strony www.psorb.pl (ZAKŁADKA REJESTRACJA).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA URZĘDNIKÓW

UWAGA!!! Zachęcamy również do skorzystania z oferty zorganizowania szkolenia wyłącznie dla Państwa gminy w wybranym przez Państwa terminie. Więcej informacji TUTAJ.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają koordynatorzy projektu:

Dariusz Chmiel

d.chmiel@ksi.org.pl

668 391 591

Magdalena Hyska

m.hyska@ksi.org.pl

604 822 886