Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza wszystkich nauczycieli i metodyków z województwa podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego na bezpłatne, certyfikowane szkolenia pn. „Bioróżnorodność szansą dla regionu”.

Szkolenia realizowane są w ramach „Północnej strategii ochrony różnorodności biologicznej” dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematyka szkoleń:

  • Czynniki kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi. Wpływ człowieka na bioróżnorodność, zagrożenie gatunków rodzimych i introdukcja gatunków obcych. Konieczność stosowania czynnej ochrony przyrody.
  • Znaczenie ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Wpływ czynników przyrodniczych i społeczno – ekonomicznych na rozwój rolnictwa. Promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska.
  • Relacja „przyroda – człowiek – gospodarka” oraz „człowiek – środowisko przyrodnicze – zrównoważony rozwój” jako podstawy edukacji ekologicznej wśród młodzieży.
  •  Jak zachęcić młodzież do nauki w zakresie ochrony różnorodności biologicznej?
  • Praktyczne wskazania metodyczne prowadzenia nowatorskich zajęć z uczniami.
  • Propozycje tematów lekcyjnych z zakresu bioróżnorodności.
  • Konkurs „Powrót do przyszłości” jako narzędzie aktywizacji uczniów.

Tematyka szkolenia wpisuje się w Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie Geografii, Biologii, Chemii (w tym: III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny podstawowy i rozszerzony) oraz Przyrody (przedmiotu uzupełniającego IV etapu edukacji).

TERMINY I MIEJSCA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

TORUŃ 07.11.2016

GDAŃSK 09.11.2016

OLSZTYN 14.11.2016

BIAŁYSTOK 15.11.2016

LĘBORK 16.11.2016

BYDGOSZCZ 18.11.2016 

KOŚCIERZYNA 23.11.2016

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały merytoryczne, opracowanie przez Zespół Centrum Badań Nad Środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy, w którym należy wskazać wybrany przez siebie termin i miejscowość, wypełnić zgodnie ze wskazówkami i wysłać na podany w nim adres mailowy. Formularz można pobrać również ze strony www.psorb.pl (ZAKŁADKA REJESTRACJA).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA!!! Zachęcamy również do skorzystania z oferty zorganizowania szkolenia wyłącznie dla Państwa szkoły w wybranym przez Państwa terminie. Więcej informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Dariusz Chmiel

d.chmiel@ksi.org.pl

668 391 591

Magdalena Hyska

m.hyska@ksi.org.pl

604 822 886