Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie to cykliczna impreza organizowana we współpracy organizacji i instytucji proekologicznych, tj. Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Akwarium w Gdyni, Nadleśnictwo Wejherowo, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

W ramach przedsięwzięcia odbywają się zajęcia warsztatowe, prelekcje o tematyce związanej z ochroną środowiska, ochroną przyrody i ekologią. Dużym zainteresowaniem cieszy się organizowany w ramach Sejmiku konkurs wiedzy ekologicznej dedykowany uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu województwa pomorskiego.

Tematyką konkursu są treści z ekologii i ochrony środowiska przewidziane w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego – dalsze szczegóły w regulaminie

Termin zgłoszenia uczestników konkursu mija 12 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia dokonać można drogą listowną lub mailową na adres bolszewo@gimbol.wejher.pl (w temacie proszę wpisać: IV Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny). W zgłoszeniu powinny znajdować się imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.

Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Leśna 35, 84 – 239  Bolszewo

Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie o godzinie 9:00.

Impreza jest finansowana ze środków organu prowadzącego – Gminy Wejherowo, a także dzięki pomocy fundatorów zewnętrznych i współorganizatorów Sejmiku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku objęło Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny patronatem merytorycznym.

Źródło: http://www.cen.gda.pl/