Wykład dr. hab. prof. UŚ Piotra Skubały z cyklu „Bioetyka i etyka środowiskowa” – zapraszamy do obejrzenia filmu.
ABY OBEJRZEĆ WYKŁAD – KLIKNIJ 

Różnorodność biologiczna na naszej planecie wciąż jest ogromna, a my korzystamy z niej w niewielkim zakresie i często wybrane przez nas gatunki nie dostarczają najlepszych plonów, nie są źródłem najsmaczniejszych, najzdrowszych pokarmów. Wykład ukazuje, że wykorzystanie różnorodności gatunkowej w rolnictwie, hodowli, medycynie czy przemyśle jest niepełne. Wybór określonych gatunków roślin uprawnych czy zwierząt gospodarskich był przypadkowy i nie zawsze dobry. Niezwykle ważnym jest, abyśmy zachowali bogactwo odmian w obrębie poszczególnych gatunków roślin i zwierząt; konsekwencje zmniejszenia się liczby odmian roślin i zwierząt stanowiących źródło naszego pokarmu mogą być dramatyczne.

– 2010 — Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej
– Rolnictwo
* Rośliny uprawne
* Zapomniane rośliny uprawne w Polsce
* Owoce
* Naturalne słodziki
* Rolnictwo na terenach zasolonych
* Wykorzystanie roślin w naszej kuchni
* Hodowla zwierząt
* Znaczenie dzikich odmian
– Medycyna. Dzikie rośliny i zwierzęta nadzieją dla ludzi
– Przemysł